Eğitim Koçu, Proje Koçluk ve Danışmanlık Merkezi i

Koçluk için öğrenme stilleri testi

Size özel "TEOG-YGS-LYS KOÇLUĞU"

Kurumsal eğitimler

Eğitim kurumlarına, kamu ve özel şirketlere yönelik sunduğumuz "koçluk ve iletişim" merkezli eğitimlerimiz...


Stanford Binet Zeka Testi

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir.


Eğitime başlama yaşının 5 yaşa kadar indirilmesi sebebiyle Stanford-Binet Zeka Testi, çocukların öğrenme süreçlerinin izlenmesinde ve okula hazır oluşun tespiti noktasında oldukça tanımlayıcı bir araçtır. Bu test öğrencilerin okulda yaşayabileceği problemleri öngörebilmek ve önlemler alabilmek adına büyük önem taşımaktadır.


Kurumuzda STANFORD BINET ZEKA TESTİ uygulaması uzman klinik psikologlar tarafından yapılmaktadır.


TESTİN AÇIKLAMASI:

Stanford-Binet Zeka Testi, Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından zihinsel engelliliğin farklı düzeylerini tespit etmeye yönelik ilk objektif ölçme aracı olarak 1905 yılında geliştirilmiştir. Stanford-Binet Zeka Testinin orijinal biçimi sürekli genişletilerek, günümüze ulaşmıştır. 2003 yılında yayınlanan Stanford-Bine Zeka Testinin 5. ve en son versiyonunu, zeka ve bilişsel yeteneklerin değerlendirilmesinde bir dizi yeniliği beraberinde getirmektedir.


Stanford-Binet Zeka Testi, yaşları 2 ila 85 yaş arasında değişen çocuk ve yetişkinlere uygulanabilmekte olup, beşi sözel olmayan ve beşi sözel olmak üzere on alt testten oluşmaktadır. Stanford-Binet Zeka Testi, özel gereksinimi olan çocukların (gelişimsel gerilik, öğrenme güçlüğü ve üstün yetenekli) tespit edilmesinden öğrencilerin okul programlarına yerleştirilmelerine kadar geniş bir kullanım alanı olan bir ölçme aracı olarak kullanılmaktadır.