Eğitim Koçu, Proje Koçluk ve Danışmanlık Merkezi i

Koçluk için öğrenme stilleri testi

Size özel "TEOG-YGS-LYS KOÇLUĞU"

Kurumsal eğitimler

Eğitim kurumlarına, kamu ve özel şirketlere yönelik sunduğumuz "koçluk ve iletişim" merkezli eğitimlerimiz...


Koçluk yaklaşımlı eğitimimiz

Eğitimde profesyonel koçluk hizmetleri veren kurumumuz; Eğitim kulvarına girmiş olan, anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerin akademik ve sosyal seviyelerinin yükseltilmesi ve zenginleştirilmesine odaklanıp, bu çalışmaları mentörlük ya da koçluk ile desteklemektedir. Yaklaşık 13 yıllık eğitim tecrübemiz bize, öğrencilerde asıl başarıyı sağlamanın yolunun; kendileri ile birlikte hem ailelerine hem de okul öğretmenlerine rehberlik etmede olduğunu göstermiştir. Rehberlik de, profesyonel bir tecrübe ve bakış açısı ile yapıldığında ancak etkin sonuçlar vermektedir. İşte bu sebepledir ki kurumumuz, en başta ya da süreçte aralarda hangi metodun uygulanacağına okul-aile-öğrenci ve kurumumuz görüş birliği ile karar vermekte ve uygulamaya geçmektedir.


Bizden hizmet almaya karar vermiş bir öğrenci ile; kendisi, ailesi ve okulu(paylaşıma açık ise) ile yapılan ön tanıma görüşmesinden sonra çalışmaya başlanmaktadır. Bu çalışma aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir.


  • Öncelikle ders ihtiyacı noktasında öğrenciye bire bir öğretim verilmekte, bu eğitimi verecek öğretmenlerin, öğrenciye gerekli pedagojik yaklaşımı sağlayabilecek özellikte olmasına dikkat edilmekte, bu anlayışla belirlenmektedir.
  • Özellikle anaokulu ve ilköğretim 1-4 arası öğrencilerde ön çalışma olarak “psikolojik danışmanlık” teklif edilmektedir. Gerekli ise genel durumu tespit açısından wisc-r, metropolitan, vb testler uygulanmakta, daha sonra sınıf öğretmenleri ile ders takviyesi yoluna gidilmektedir.
  • Her öğrencimize, onun genel sürecini takip etmesi, raporlama ve bilgi paylaşımlarını gerçekleştirmesi için bir rehber “koç ya da mentör” ataması yapılır. Bu eğitimcimiz aynı zamanda öğrencimizin okulu ile belli aralıklarla bilgi paylaşımları yapmakta ve ailelere de danışmanlık yapmaktadır.
  • Hafta sonları her öğrencimizin, yarım günlük bir zaman diliminde ofisimizde bulunması istenmektedir. Bu süre içersinde haftalık hedef program takibi, Türkiye geneli deneme sınavları ile ”durum ve ayrıntılı ders-konu analizi yapılıp” tedavi süreci geliştirilmektedir.
  • Her öğrencimize; Ay içersinde hangi hizmeti aldı ise o ayın sonunda ilgili eğitimcilerimizin ve psikolojik danışmanlarımızın web sitemiz üzerinden girdiği bilgilerle rapor düzenlenmekte ve bu raporlar bir sonraki ayın başında özellikle aileler ile (uygun ise okul ile) paylaşılmakta ve farkındalık oluşturulmaktadır.
  • Ailelerin ve öğrencimizin tüm çabalarımıza rağmen destek vermediği durumlarda çalışmamız tam verimli olmadığından süreci bitirebilmekteyiz. Bu nedenle ailelerden ve mümkünse okuldan ciddi destek alma ihtiyacımız vardır. Ailelerin destek vermediği tüm rehberlik çabaların sonuçsuz kalacağını kesin olarak bilmekteyiz. Bu sebeple ailelere; “çocukları ile bizim gibi çalışma yapan kurumlara destek veren, paylaşım gerçekleştiren okullara yönelmelerini” kesinlikle tavsiye etmekteyiz.
  • Tüm çalışmalarımızda bilhassa öğrencilere ve ailelere mentörlük-danışmanlık-koçluk yapan arkadaşlarımız, sürece koçluk gözlüğü ile bakmaktadır. Öncelikle kişilerin kendilerinin harekete geçmesini sağlama, yol arkadaşlığı yapma, balık pişirip veren değil, balık tutmayı öğreten, içsel motivasyonu harekete geçiren vizyonistliği ile yaklaşmaktadır.