Eğitim Koçu, Proje Koçluk ve Danışmanlık Merkezi i

Koçluk için öğrenme stilleri testi

Size özel "TEOG-YGS-LYS KOÇLUĞU"

Kurumsal eğitimler

Eğitim kurumlarına, kamu ve özel şirketlere yönelik sunduğumuz "koçluk ve iletişim" merkezli eğitimlerimiz...


Denver II

Denver II Gelişim Testi

Denver II Gelişim Testi, 0- 6 yaş arasındaki, görünürde sağlıklı olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermeyen gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede değerlidir.

Denver II zeka testi değildir. Çocuğun birtakım işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır.

Denver II şu gelişimsel alanları taramak üzere dört bölümde toplanmış sorulardan oluşur.

  • Kişisel Sosyal;
  • İnsanlarla anlaşma, kendi bireysel gereksinimlerini karşılayabilme.

  • İnce Motor- Uyumsal;
  • El- göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, sorun çözme.

  • Dil;
  • İşitme, anlama ve dili kullanma.

  • Kaba Motor;
  • Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak büyük kasların hareketi.

Denver II, bir çocuğun genel gelişimi konusunda sistematik bilgi verir ve uygulamacıyı muhtemel gelişimsel güçlükler konusunda uyarır. Daha ilerideki gelişmeyi tahmin etmede kullanılmamalıdır. Gerekirse uygulamacı aileyi bir doktora yönlendirebilir.