Eğitim Koçu, Proje Koçluk ve Danışmanlık Merkezi i

Koçluk için öğrenme stilleri testi

Size özel "TEOG-YGS-LYS KOÇLUĞU"

Kurumsal eğitimler

Eğitim kurumlarına, kamu ve özel şirketlere yönelik sunduğumuz "koçluk ve iletişim" merkezli eğitimlerimiz...


Wisc-r

Testin Tanıtımı

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel yetenek testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır.

WISC-R neleri ölçer?

A) Sözel Bölüm

 • Genel Bilgi;
 • Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

 • Benzerlikler;
 • Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

 • Aritmetik;
 • Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.

 • Sözcük Dağarcığı;
 • Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

 • Yargılama;
 • Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.

 • Sayı Dizisi;
 • Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) Performans

 • Resim Tamamlama;
 • Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.

 • Resim Düzenleme;
 • Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.

 • Küplerle Desen;
 • Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

 • Parça Birleştirme;
 • Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.

 • Şifre;
 • Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

 • Labirentler;
 • El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. *Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

  Çocuğuma Neden WISC-R Uygulatmalıyım?

  • Okulda verilen eğitimden daha fazla yararlanabilmesi için,

  • Öğretmenlerinin onun öğrenme stili (görsel, işitsel, dokusal/kinestetik) hakkında bilgi sahibi olması ve bu bilgiler doğrultusunda çocuğumun daha iyi eğitim almasını sağlaması için,

  • Çocuğumun öğrenme süreçleri (dikkat, konsantrasyon, öğrenme becerisi vb.) hakkında bilgi sahibi olup onun eğitim sisteminden daha fazla faydalanması için,

  • Çocuğumun bir takım bilgileri edinmekte zorlandığı noktada öğretmenlerinin onun öğrenme stiline göre tekrar konuyu anlatması için,

  • Çocuğumun yaşıtlarına göre olan eğitsel durumunu görmek için,

  • Çocuğumun bizler gibi sadece işitsel (öğretmenin anlatmasıyla) yönden eğitilmemesi ve tüm duyularını harekete geçirerek öğrenmesi için,

  WISC-R testi uygulatmalıyım.